JUDO

Judo är en sport med lång tradition som utvecklades av japanen Jigoro Kano i slutet av 1800-talet. Kano förenade gamla japanska kamptekniker med principerna för en modern motions- och tävlingsidrott. Kano kallade systemet för JUDO " den följsamma vägen" och ville med sporten bidra till att förena japansk kultur med idealen i den framväxande västerländska idrottsrörelsen.
Judo kom till Europa i början av 1900-talet och till Sverige i mitten av 1950-talet. Redan 1961 invaldes Svenska Judoförbundet, SJF, i Riksidrottsförbundet, RF.
Idag finns ca 2 miljoner aktiva utövare i Europa och nästan 180 länder i hela världen är anslutna till Internationella Judo Federationen, IJF. I Sverige finns ca 15 000 utövare i drygt 150 klubbar. Judo utövas av både tjejer och killar, unga som äldre, korta som långa, tävlingsinriktade som motionärer och judo är en olympisk idrott.


Judo betyder den följsamma vägen. Med tanke och teknik utnyttjar du motståndarens rörelse och kraft, kastar och håller fast. Det spelar ingen roll om du är lång eller kort, tung eller lätt, stark eller svag. Var och en kan hitta sin stil. Det är det som gör judo till en idrott för alla.

Judo är en sport som en ger en mycket allsidig träning för kroppen. Du förbättrar din kondition, motorik, balans och tränar din egen förmåga att kontrollera din kropp. Vi tränar naturligtvis så att vi har en allmän uppvärmning som berör en stor del av kroppens muskelgrupper och som kan vara ganska lekfull - förena nytta med nöje. Förutom detta kommer du att lära dig kroppskontroll, balans, fallteknik samt en massa judotekniker både stående och nere på mattan.

För barnen har vi anpassade tekniker och mer lek i träningarna - det skall vara roligt att träna. Det finns också möjligheter för barn att börja tävla på anpassade barntävlingar när de har tränat något år.

Tjejer och killar tränar tillsammans och vi gör indelning i grupper efter åldrar och kunskapsnivå. Oftast tränar man tekniker två och två och i träningen är det viktigt att man lär sig att ta hänsyn till sin träningskompis.

Du kan i din träning själv välja ambitionsnivå. Du kan träna för att det är roligt, för att förbättra din kondition eller för att du vill tävla - allt är möjligt och vi ger i klubben utrymme för att du skall kunna ha den inriktning som du själv vill. Sporten är lämplig för alla åldrar från ca. 7 år och uppåt. Den nedre gränsen är satt för att det brukar vara en ålder då barnen kan fungera i en grupp och ta instruktioner.

Vi har duktiga licensierade tränare som ledare och detta fungerar som en garanti för att träningarna sköts på ett bra sätt.

Judo skall du träna för att det är en rolig sport som förbättrar gin kondition likaväl som din fysik, rörlighet kroppskontroll och koordination samtidigt som det ger en bra träning mentalt i den delen att träna med andra människor och ta hänsyn till varandra. Kunskaperna ger också ett bättre självförtroende och utvecklar på detta sätt individen. Judo är en individuell sport som man tränar i grupp och som ställer stora krav på förmågan att samarbeta och ta hänsyn till varandra.

Mer info finns på www.judo.se