MÅLSÄTTNING

"Det ska vara roligt att träna hos Lidköpings Budoklubb"


Vi har som målsättning att kunna erbjuda våra elever i alla åldrar meningsfull träning och ett meningsfullt socialt umgänge. Oavsett vem du än är ska du känna dig välkommen hos oss. Vi bryr oss inte om vilka politiska åsikter du har, vilken nationalitet du tillhör eller vilka ambitioner du har med träningen. Vill du träna en gång i veckan så är det OK, vill du träna varje dag så är det också OK. Målsättningen i framtiden är att kunna bredda klubbens verksamhet ytterliggare genom att kunna erbjuda träning för fler åldersgrupper än vad vi gör i dag.

På tävling sidan är vårt mål att fortsätta delta på så många tävlingar som möjligt. Det ger klubben enormt mycket tillbaka när våra elever tävlar. Vi vill att våra elever ska se tävlingar som något man vill göra, inte som man måste göra. Vi kommer aldrig att tvinga någon att tävla som inte vill, då försvinner det roliga. Klubben har haft goda framgångar på tävlingar med ett flertal guld, silver och bronsmedaljer genom åren.

På den administrativa sidan hoppas vi kunna erbjuda en bra service samt även förbättra oss, vi samarbetar vi med Idrottens bildningsförbund SISU för att våra instruktörer och funktionärer ska bli ännu bättre. Alla i klubben engagerar sig så mycket som möjligt, då allt arbete i klubben utförs på ideell basis, vilket betyder att ingen får någon lön . Klubben är enormt tacksamma för allt arbete våra frivilliga gör, utan er hade klubben inte funnits.

Vi har även som ambition att hitta en ny lokal för att ytterliggare kunna utöka vår verksamhet, som det är i dagsläget måste vi neka intresserade att träna hos oss för att vi helt enkelt inte har plats. Vi söker febrilt efter nya lokaler som passar vår verksamhet. Vårt mål är att kunna fördubbla vårt medlemsantal de närmsta åren.