SCHEMA VÅRTERMINEN 2009

Schemat gäller från vecka 3

Schema för nedladdning här:

MÅNDAG   TISDAG   ONSDAG   TORSDAG   FREDAG   SÖNDAG
JU-JUTSU JUDO GJJ JUDO GJJ GJJ
Barn
Alla
17:00-18:30
IH
Barn
Nyb-vitgul
17:30-18:30
RH/GC
Barn fr. 5 år
Nyb/forts
17:30-18.30
NG/PB/PL/JL
Barn
Graderade
17:00-18:00
RH/GC
Barn fr.10 år
Nyb/forts
17:15-18:30
NG/PB/PL/JL
Barn fr.10 år
Nyb/forts
16.00-17.00
PL /NG/PB/JL
JU-JUTSU JUDO GJJ JUDO GJJ GJJ
Vuxna
Vitt-svart
18:30-19:45
IH/CC
Barn
Gult o uppåt
18:30-19:30
RH/GC
Vuxna
Avancerade
18.30-20.00
NG/PB
Vuxna
Alla
18.00-19.30
SH
Öppen
matta

18.30-19.30
Vuxna
avancerade
17.00-18.45
NG/PBL
GJJ JUDO GJJ JU-JUTSU   GJJ
Vuxna
Alla
19:45-21:30
NG/PB
Vuxna
Alla
19:30-21:00
SH
Vuxna
Nybörjare
20.00-21.15
NG/PB
Vuxna
Vit-svart
19.30-20.30
IH/CC
  Vuxna
Nybörjare
18.45-20.15
NG/PB
           

 

GRACIE JIU-JITSU

 Träningen startar 8/1 för avancerade, 17/1 för nya medlemmar.

Vuxna fr. 15 år avancerade Måndag 19.45-21.30
  Onsdag 18.30-20.00
  Söndag 17.00-18.45
  Fredag (Nyb+avanc) 18.30-20.00
Vuxna fr. 15 år basic Onsdagar 20.00-21.15
  Söndagar 18.45-20.15
Barn fr. 5 år Onsdag 17.30-18.30
Barn fr. 9 år** Fredag 17.15-18.30
  Söndag 16.00-17.00


 


JU-JUTSU KAI
 

Barn fr. 10 år  vit-gul: Måndag 17.00-18.30
Vuxna fr.14 år: Vit-svart Måndag 18.30-19.45
  Torsdag 19.30-21.00

JUDO

Barn nyb/vitgul Tisdag 17.30-18.30
Barn graderade Tisdag 18.30-19.30
  Torsdag 17:00-18:00
Vuxna Alla Tisdagar 19.30-21.00
  Torsdagar 18.00-19.30