STYRELSEOrdförande

Tlf
070-348 94 50
Kassör

070-826 21 09
Sekreterare

070-953 01 98
Ledamot

0510-178 80
Ledamot

070-523 92 79

Ersättare

070-272 71 12
Ersättare

070-608 62 72

Bankgiro:  5576-4724

Organisationsnummer:  869000-6260