TRIVSELREGLER

Dessa regler tillämpar vi i Lidköpings Budoklubb, de är till för din trivsel, för hygienen skull och för att vi ska kunna har ordning i klubben. Reglerna skall följas av alla. Det kan även finnas ytterliggare regler som gäller inom respektive sektion.

1. Du skall inte gå upp på mattan utan instruktörens tillåtelse.
2. Du skall säga till instruktören om du ska lämna mattan.
3. Du skall stänga av mobiltelefonen under träningen. Om du absolut inte kan stänga av telefonen en liten stund, säg till instruktören innan träningen.
4. Du skall vara i tid till träningen.
5. Du skall inte störa pågående träning, prata tyst utanför mattan.
6. Du skall vara med på alla övningar på passet. Om du inte kan delta i alla övningar p.g.a. skador, lätta förkylningar med mera, säg till innan passet. Är du sjuk, stanna hemma! Vi vill inte bli smittade!
7. Du skall visa hänsyn när du är på mattan, det är inte roligt att träna med någon som kör hänsynslöst hårt. Vi är där för att ha kul inte skada varandra.
8. Du skall inte säga emot instruktören under träningspasset, klagomål och åsikter kan ges efter eller före träning.
9. Du ska inte visa dina träningskamrater tekniker som instruktören ännu inte instruerat.
10. Du skall vara uppmärksam på det instruktören visar och säger.
11. Du skall endast träna det instruktören visar.
12. Du skall inte göra motstånd och hålla emot när Din träningspartner skall öva in en teknik.
13. Du skall hjälpa till så att Din träningspartner lär sig så bra som möjligt.
14. Du skall inte vara överlägsen mot Din träningspartner även om Du är tekniskt skickligare. Hjälp Din träningspartner i stället.
15. Du skall aldrig prova någon svår teknik på en som är mindre skicklig än Du själv.
16. Du skall aldrig försöka göra tekniker som är för avancerade för Ditt kunnande. Din instruktör avgör när du är redo för avancerade tekniker.
17. Du skall respektera Din träningspartners signal om att ge upp (avklappning). Släpp omedelbart Ditt grepp så att ingen blir skadad.
18. Dina finger- och tånaglar skall vara rena och kortklippta. Du skall även ha en hel och ren gi (träningsdräkt) och vara ren själv.
19. Du skall aldrig lära ut eller demonstrera tekniker på annan plats än i träningslokalen, och det skall ske under ordnade former med ansvarig instruktör närvarande.
20. Du skall ha tofflor eller skor om du går på toaletten.